Prevencija i lečenje bolesti u Vrnjačkoj Banji

Zdravstveni turizam je primaran u svakoj banji, a naročito u našoj Vrnjačkoj Banji. Imate priliku da se detaljno upoznate sa načinima lečenja i prevencije bolesti na ovim stranama našeg sajta..

Lečenje u Vrnjačkoj Banji

Zdravstveni turizam u Banji Najveće i najpoznatije banjsko lečilište u Srbiji može se pohvaliti sa sedam termomineralnih izvora. Od tih sedam, četiri se koriste za banjske terapije i to : Topla voda, Snežnik, Jezero i Slatina. Po imenu, ostala tri izvora su Borjak, Beli izvor i Vrnjačko vrelo. Sa Tople vode i Vrnjačkog vrela, mineralna […]