Vrnjačka Banja izabrana od sto prijavljenih za realizaciju projekta

Vrnjačka Banja izabrana od sto prijavljenih za realizaciju projektaU okviru raspisanog konkursa „Prikupljanje o čvrstom otpadu u Jugoistočnoj Evropi“, u okviru kog je dostavljeno preko sto prijava iz zemalja, BiH, Srbije, Makedonije i Crne gore, opština Vrnjačka Banja je izabrana u 16 opština koje će realizovati ovaj projekat. Odeljenje za životnu sredinu i društvene delatnosti opštine Vrnjačka Banja u saradnji sa JP „Beli Izvor“, dostavilo je sve neophodne podatke propisane konkursom i svojim zalaganjem doprinelo da Vrnjačka Banja bude izabrana za implementaciju projekta. Glavni cilj projekta je da javna i komunalna preduzeća i opštine u Jugoistočnoj Evropi izgrade kapacitete i da što efikasnije razvijaju i koriste podrške o prikupljanju, kao i teritorijalnom i odloženom komunalnom otpadu. Projekat će doprineti izgradnji kapaciteta opštine, javnih i komunalnih preduzeća u oblasti upravljanja otpadom i razmeni znanja i dobre prakse na regionalnom nivou. Projekat će se implementirati u četiri zemlje jugoistočne Evrope, Bih, Makedoniji, Crnoj gori i Srbiji sa širokim krugom partnera prijateljskih zemalja. Period trajanja projekta je do 28.2.2016. godine a nosioci projekta su nemačka Agencija za međunarodni razvoj GIZ, Regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga uz podršku švajcarske agencije za razvoj i saradnju.