Više gostiju u septembru 2013 nego u septembru 2012.

vrnjacka-banja

Stručne službe Opštine Vrnjačka Banja dale su podatke o posetilačkom prometu za septembar. Naime, tokom septembra meseca ostvareno je 65.000 noćenja što je za nekih 27% više nego tokom septembra 2012.godine. Vrnjačku Banju tokom septembra obišlo je 15.066 posetilaca od čega 13010 domaćih i 1886 inostranih.
Stepen iskorišćenosti kapaciteta iznosio je 41,10% dok je prosečna dužina boravka 4,47 dana domaćih i 2,85 dana stranih turista.