Udruženje Hotelijera Vrnjačka Banja

udruzenje hotelijera vrnjacka banja

U Vrnjačkoj Banji je konstituisano Udruženje hotelijera Vrnjačka Banja, u kojem se nalaze predstavnici svih manjih privatnih hotela ali i veliki sistemi ukljičijući Specijalnu bolnicu Merkur, HTP Fontana, Poštanski dom, Snežnik i mnogi drugi. Ovakva udruženja su postojala pre rata, dok za sada, u našoj zemlji ovo predstavlja prvo ovakvo Udruženje, koje ima za cilj da turistima na jednom mestu obezbedi sve potrebne informacije, omogući rezervacije, prevoz i detalje o svim manifestacijama i dešavanjima u Vrnjačkoj Banji. Centrala predstavništva biće u Vrnjačkoj Banji ali će svoje prostorije Udruženje imati i u Beogradu na železničkoj stanici. Potreba za osnivanjem Udruženja razvila se na sastanku okruglog stola, koji je organizovao predsednik opštine Vrnjačka Banja, a imao je za cilj unapređenje turističke ponude i saradnju lokalne samouprave sa hotelijerima a sve u cilju zadržavanja i privlačenja kako domaćih tako i stranih turista. Osnivanje Udruženja je korak da Vrnjačka Banja zadrži svoju poziciju, s obzirom da će se broj turista u Srbiji smanjiti prilikom vizne liberalizacije, izjavio je g-din Vuković. Na sastanku konstitiisana je Skupština Udruženja, koja broji 11 redovnih članova, usvojen je Statut, izabran je Upravni odbor Udruženja, za čijeg predsednika je izglasan g-din Aleksndar Vuković.

Sedište: Vrnjačka Banja
Adresa: ul. Olge Jovičić 10, Vrnj.Banja
PIB: 106415631
Matični br.:28002823
Odgovorna osoba: Aleksandar Vuković
Funkcija Oo: Predsednik udruženja
Telefon: 036 618 370
e-mail: vukaca@gmail.com