U novembru preko 5000 posetilaca

U novembru preko 5000 posetilacaPo podacima nadležnih službi tokom novembra ukupno je evidentirano 5029 posetilaca, od čega 4545 domaćih i 484 stranih, ostvareno je ukupno 14672 noćenja, od čega 13037 domaćih i 1635 stranih turista. Kada se porede novembar 2013 i novembar 2014.godine, evidentirano je 14,62 % manje domaćih i 27,65 % manje stranih turista, kao i 55,57 % manje noćenja domaćih i 45,35 % manje noćenja stranih turista. Stepen iskorišćenosti kapaciteta u novembru mesecu iznosio je 10,04 %.Prosečna dužina boravka je 2,87 dana.