Turistički promet u Vrnjačkoj Banji za april 2013

turistički promet vrnjacka banja

Izveštaj o turističkom prometu za april mesec 2013. god. za Vrnjačku Banju, sačinjen je na osnovu TU – 11 obrazaca, i na osnovu dostavljenih podataka turističkih subjekata koji se bave pruža­njem usluga smeštaja turistima, koji pokazuju broj evidentiranih posetilaca i broj ostvarenih noćenja, i to:

  •  Broj posetilaca: ukupno je evidentirano 13672 posetilaca, od čega 12518 domaćih i 1154 stranih
  •  Broj noćenja: ostvaren je ukupan broj noćenja od 48699 od čega 44571 domaćih i 4128 stranih turista

U Aaprilu 2013. god. u odnosu na aparil 2012.god. evidentirano je 21,18 % više domaćih i 2,45 % manje stranih turista, kao i 14,82 % više noćenja domaćih i 27,92 % više noćenja stranih turista.

Stepen iskorišćenosti kapaciteta u aparilu mesecu 2013.god. je 35,08 %.

Prosečna dužina boravka je 3,56 dana domaćih i 3,58 dana stranih turista.

Stepen korišćenja kapaciteta u aprilu 2013.god. u odnosu na mesec april 2012.god. povećan je za 17,29 procentnih poena, odnosno sa 17,79 % na 35,08 %.

Preuzeto sa zvaničnog sajta Opštine Vrnjačka Banja