Sedma kampanja oralne vakcinacije lisica

Sedma kampanja oralne vakcinacije lisica
Ministarstvo poljoiprivrede, šumasrstva i vodoprivrede uputilo je obaveštenje o početku sedme kampanje oralne vakcinacije lisica i drugih divljih životinja protiv besnila. Кampanja je počela 7. oktobra a trajaće do 10. novembra ove godine a kroz distribuciju vakcina mamaka kao i izbacivanjem iz aviona na područje cele Republike Srbije osim u naseljen im mestima.