Sastanak o osnivanju Odeljenja Medicinskog fakulteta u Vrnjačkoj Banji

medicinski fakultet vrnjacka banja

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji bio je mesto održavanja sastanka rektora Univerziteta u Kragujevcu, predstavnika lokalne samouprave kao i dekana Medicinskog fakulteta. Povod sastanka bilo je osnivanje Odeljenja Medicinskog fakulteta u Vrnjačkoj Banji. Govoreći na sastanku, predsednik Opštine Vrnjačka Banja Boban Djurović izrazio je zadovoljstvo zbog namere da se otvori ovo odeljenje u Vrnjačkoj Banji kao i spremnost lokalne uprave da da svoju maksimalni doprinos istom. Po rečima Rektora Univerziteta u Kragujevcu Dr Arsenijevića u Vrnjačkoj Banji će biti otvoreno Odeljenje visoke strukovne škole za fizioterapeute i strukovne sestre tehničare. Nakon obilaska zgrade ETC-a predstavnici lokalne uprave i ljudi iz Univerziteta iz Kragujevca složili su se da bi uz male prepravke i dogradnju Fakultet bilo moguće smestiti u zgradu ETC-a gde se nalai i Fakultet za hotelijerstvo i turizam.