Proširivanje i sredjivanje regionalnog puta 224

put ka gocu

Radnici JP “Borjak“ i JP “Beli izvor“ radili su punom parom na uredjenju i proširenju putu 224. Veliku pomoć prilikom sprovodjenja ove akcije pružili su i meštani koji su nesebično pomagali radnicima Belog izvora i Borjaka . Izvršeno je nasipanje puta od Rsavaca, preko Sastavaka do Ciganovca u dužini od 7 km.
Meštani su pomogli sa četiri traktora jednim kamionom, jednim bagerom. Mesna zajednica Gračac pomogla sa jednim kamionom a meštani su takodje dali i prikolice kako bi se otpad odvozio . Za održavanje ovog regionalnog puta, iako nije asfaltiran, nadležan je Kruševac put ali je prepušten meštanima. JP „Borjak“ koristi taj put zbog gazdovanja šumama a Beli Izvor zbog kaptaža vode do kojih se dolazi upravo tim putem. Meštani put koriste uglavnom za snabdevanje drvima.
Inače ovaj put koji izlazi tačno na raskrsnicu sa koje se ide na jezero Selište na Goču je put do Goča sa najmanjim nagibom a ujedno je i najkraći. Sada je put nasut gde je imalo potrebe za tim, bagerima je malo proširen ko0liko su uslovi i teren to omogućavali tako da meštani i gosti Vrnjačke Banje sada imaju još jednu varijantu odnosno još jedan put za odlazak na Goč.