Potpisan Sporazum o osnivanju Međunarodnog fakulteta zdravstvenih studija u Vrnjačkoj Banji

fakultet

U Vrnjačkoj Banji potpisan je Sporazum o osnivanju Međunarodnog fakulteta zdravstvenih studija koji će obrazovati kadrove u oblasti zdravstvenih studija, a koji su od prioritetne važnosti za unapređenje primarne zaštite.

Ovaj fakultet biće osnovan u saradnji Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija – Evropskog centra za mir i razvoj (ECMR), opštine Vrnjačka Banja i Univerziteta u Кragujevcu. Sporazum su potpisali predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović, rektor kragujevačkog Univerziteta prof. Slobodan Arsenijević i izvršni direktor Univerziteta za mir UN – Evropskog centra za mir i razvoj profesor Negoslav P. Ostojić, a potpisivanju je prisustvovala i ministarka zdravlja Slavica Đukić Dejanović.

Međunarodni fakultet za medicinske nauke čije će sedište biti u Vrnjačkoj Banji, prve studente upisaće školske 2014/ 2015. godine. Fakultet će buduće studente obrazovati u oblasti medicinske nege, fizioterapije, socijalne gerontologije, balneologije, zdravstvenog turizma i tradicionalne medicine, na svim nivoima studija, i omogućiti obavljanje naučno-istraživačkog rada.

Opština Vrnjačka Banja će obezbediti tehničke uslove, odnosno prostor za izvođenje nastave i vežbi, Univerzitet u Кragujevcu pružiće stručnu pomoć pri izboru studijskih programa fakulteta i obezbediće nastavno osoblje za sve nivoe studija, dok će ECMR finanisirati sve pripremne aktivnosti. Potpisnici sporazuma su saglasni da kao osnivači fakulteta mogu biti i “VAMК” Univerzitet sa sedištem u Vasi, u Finskoj i Univerzitet „ Alma mater Europea” sa sedištem u Mariboru, kao i druga pravna i fizička lica.