Otvorene Lokalna kancelarija za mlade u Vrnjačkoj Banji

vrnjacka banja
U Vrnjačkoj Banji je u prisustvu predstavnika lokalne samouprave, državni sekretar za omladinu u Ministarstvu omladine i sporta, Ivana Kovačević, u zgradi Opštine, svečano otvorila Lokalnu kancelariju za mlade. Tim povodom u OŠ Popinski borci organizovana je i priredba, nakon čega je održan sastanak sa direktorima školskih i predškolskih ustanova na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Kancelarija predstavlja organ koji definiše odnos opštine prema mladima, kao i mogući odnos mladih prema društvu. Njen glavni zadatak je da ukazuje na najveće probleme mladih na teritoriji naše Opštine i da te probleme, uz saradnju sa nadležnima, rešava. Kancelarija za mlade biće pokretač inicijativa i organizator dešavanja koji bi doprineli boljim uslovima na poljima obrazovanja mladih, učešća mladih, ravnopravnosti mladih, zdravlja i bezbednosti mladih, kulture i rekreacije, kao i zabave i slobodnog vremena mladih.