Opština Vrnjačka Banja počela sa isplatom pomoći porodicama

slika bebeOpština Vrnjčka Banja tokom decembra meseca isplatila je prvu od tri rate roditeljima koji su dobili prinovu od jula prošle godine. Naime tokom prošle godine Opština Vrnjačka Banja donela je odluku koja podrazumeva da se za svaku novorodjenu bebu porodici da pomoć u iznosu od 1200 eura. Do sada je ovu pomoć iskoristilo oko 100 porodica. Po rečima korisnika pomoći ali i vrnjčana ovo je odličan korak lokalne samouprave koji može znatno da utiče na porast nataliteta na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Aktuelna vlast odnosno lokalna Uprava nastavlja sa sprovodjenjem ove odluke a tako će biti i u narednom periodu. Sve porodice će za svaku bebu davati pomoć u iznosu od 1200 eura što će možda nekima pomoći da se odluče na prinovu.