Održana redovna sednica Opštinskog veća

v. banja

Redovnu sednicu Opštinskog veća kojom je predsedavao zamenik predsednika, Andrija Boćanin obeležilo je usvajanje Odluke o rebalansu budžeta za 2013.godinu . Razmatran je i predlog izmene i dopune Odluke o kriterijumima i merilima za utvrdjivanje naknade za otudjenje , davanje u zakup i uredjenje gradjevinskog zemljišta. Prihvaćena je odluka o javnom informisanju a članovi veća takodje su usvojili i protokol o poslovno-tehničkoj saradnji. Usvojena je odluka o izmenama i dopunama Statuta JP“Novi Autoprevoz“, plan i program poslovanja za 213 godinu kao i odluka o utvrdjivanju cene komunalnih usluga javnih parkirališta.