Obeleženi „Dani Otroka“

slika selo otroci

Tradicionalno već, beleženi su Dani Otroka. Održano je književno veče za decu i odrasle, nastupili su učenici sa recitacijama a napravljen je i omaž pesniku Branimiru Petroviću. Predstavili su se mladi pisci i pevačka grupa „Heruvimi“. Prigodan kulturno – umetnički program upriličili su učenili lokalne osnovne škole.
Bila je ovo priliuka da se Otročani okupe i obeleže ovu tradicionalnu manifestaciju.