Kurs prve pomoći za vozače

slika dom zdravlja

Pravilnikom Ministarstva zdravlja republike Srbije o vršenju obuke iz prve pomoći, za kandidate vozače , omogućava Crvenom krstu organizaciju predavanja i polaganja ispita. Upravo to bio je povod da se u kancelariji Crvenog krsta Vrnjačka Banja okupe predstavnici 5 od ukupno 8 auto škola koliko ih postoji i funkcioniše u Vrnjačkoj Banji i to „Munja“, „Proka“, „AMK“, „Golf“ i „Ćira“ . Oni su u razgovoru sa Slobodanom Dišovićem iz CK Vrnjačka Banja upoznati sa pojedinostima ove novine koju donosi zakon. Tim od troje stručnih ljudi lekara i dva viša medicinska tehničara, držaće u Domu zdravlja „Dr Nikola Džamić“ teoretska predavanja i praktičnu obuku. Obuka i ispit će kandidate koštati ukupno 8.520 dinara a za svaki ponovljeni ispit još 2.520 dinara. Obuka će trajati ukupno 8 časova uz primenu svih za to potrebnih učila.