Kreativna radionica u Udruženju “Sunce”

Kreativna radionica u Udruženju “Sunce”

Jedan od ciljeva Udruženja mladih sa invaliditetom “Sunce” Vrnjačka Banja bio je i formiranje kreativne radionice.

Sređivanjem kancelariskog prostora predvidjena je galerija gde se subotom i nedeljom organizuje kreativna radionica u kojoj učestvuju članovi udruženja, prijatelji ali i porodice članova. U kreativnoj radionici izrađuju predmete od prirodnih materijala, od papira, plastike i vunice. Svi radovi biće predstavljeni  03.12.2014. godine na Dan osoba sa invaliditetom.