Izveštaj o turističkom prometu za avgust 2013.god.

vrnjacka banja turisticki promet

Izveštaj o turističkom prometu za avgust mesec 2013.god. sačinjen je na osnovu TU – 11 obrazaca, i na osnovu dostavljenih podataka turističkih subjekata koji se bave pruža­njem usluga smeštaja turistima, koji pokazuju broj evidentiranih posetilaca i broj ostvarenih noćenja, a zatim:

  •   Broj posetilaca: ukupno je evidentirano 25706 posetilaca, od čega 21797 domaćih i 3909 stranih
  •   Broj noćenja: ostvaren je ukupan broj noćenja od 101201od čega 90042 domaćihi 11159 stranih turista

U avgustu 2013.godina. u odnosu na avgust 2012.god. Da zabeležen 10,77 %više domaćih i 46,95 % više stranih turista, kao i 16,76 % više noćenja domaćih i 42,04 %više noćenja stranih turista.

Stepen iskorišćenosti kapaciteta u avgustu mesecu 2013.godina. da 64,38 %.

Prosečna dužina boravka je 4,13datoa domaćih i 2,85dana stranih turista.

Stepen korišćenja kapaciteta u AVGUSTU 2013.godina. u odnosu na mesec JUL 2013.god. povećan je za 11,58 Кamata-poena, odnosno sa 52,80 % na 64,38 %.