Izveštaj o turističkom prometu u Vrnjačkoj Banji za jun 2013. god.

banja

Izveštaj o turističkom prometu za jun mesec 2013.god. sačinjen je na osnovu TU – 11 obrazatsa, i na osnovu dostavljenih podataka turističkih subjekata koji se bave pruža­njem usluga smeštaja turistima, koji pokazuju broj evidentiranih posetilaca i broj ostvarenih noćenja, a zatim:

  •   Broj posetilaca: ukupno je evidentirano 17718 posetilaca: 14.719 domaćih i 2.999 stranih
  •   Broj noćenja: ostvaren je ukupan broj noćenja od 69552: 58980 domaćih i 10572 stranih turista

U junu 2013. godina. u odnosu na jun 2012.god. Da zabeležen 13,73 %više domaćih i 16,81 %manje stranih turista, kao i 19,04 % više noćenja domaćih i 5,54 %više noćenja stranih turista.

Stepen iskorišćenosti kapaciteta u junu mesecu 2013.godina. da 44,35 %.

Prosečna dužina boravka je 4,01 datoa domaćih i 3,52 dana stranih turista.

Stepen korišćenja kapaciteta u junu 2013.godina. u odnosu na mesec JUN 2012.god. povećan je za 1,65 Кamata-poena, odnosno sa 42,70 % na 44,35 %.