Restoran „Istra“

restorana istra Vrnjačka Banja

Rekonstrukcija krova restorana “Istra”

Ugostiteljsko turistička škola iz Vrnjačke Banje konstantno radi na uredjenju kako škole tako i objekata u svom sklopu. Tako je poslednja investicija Ugostiteljsko-turističke škole i neka veća aktivnost rekonstrukcija krova na školskom restoranu „Istra“ koji se nalazi u centru Vrnjačke Banje. Trenutno su aktuelni radovi u sklopu prve faze rekonstrukcije . Inače zgrada je stara i pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika culture. Sredstva za pomenute radove obezbedila je škola u iznosu od 800.000 dinara . Za 2013. godinu planirano je da se odradi i adaptacija i druge strane krovne konstrukcije ali naravno to zavisi od finansijskih sredstava.