Dan Popinske bitke i Dan OŠ”Popinski borci”

Dan Popinske bitke I Dan OŠ”Popinski borci”

U vreme žestokih borbi partizanskih jedinica protiv nemačkih okupatora u opsednutom Kraljevu, deo Vrnjačko – trsteničkog odreda i Dragosinjačke četa Kraljevačkog partizanskog odreda vodili su na Popinskoj reci jednu od najkrvavijih borbi protiv tzv. »Borbene grupe majora Vildermuta« – jake nemačke grupacije od preko 1.000 dobro naoružanih vojnika.
U to vreme neprijatelj je bio brojniji i daleko bolje naoružan od partizanskih jedinica. Dovlačeći jedinice čak iz Niša i Kosovske Mitrovice, Nemci su u Kruševcu formirali vrlo jaku »Grupu Vildermut«, koja se sastojala od pet pešadijskih četa, jedne čete inžinjerije, jedne baterije topova i voda brdskih motorizovanih topova i transportne kolone sastavljene od blindiranih vozila i kamiona. Sve u svemu – ta nemačka borbena grupa brojala je preko hiljadu, čak do 1.200 do zuba naoružanih vojnika.
Nemci su 12. oktobra krenuli prema Trsteniku. Njih oko 1.200 prema oko 200 partizana na Popinskoj reci! Šest puta ih je više bilo. Šest na jednog! Sutradan, 13. oktobra, pre svanuća, oko četiri časa, Nemci su krenuli prema Popinskoj reci, drumom prema porušenim mostovima. Ubrzo, razvila se žestoka borba. Veliki deo partizana, u vreme nemačkog napada, bio je na spavanju u obližnjim kućama ili kolibama, ili su bili sklonjeni od nevremnea, jer je cele noći padala kiša i susnežica.
Osetivši snažan otpor i videći svoje velike žrtve, Nemci su otvorili žestoku vatru. Počela je nemilice da tuče i njihova artiljerija. Junaci sa Popinske reke bili su seljaci, radnici, đaci, studenti; članovi Partije, SKOJ-a, članovi Okružnog i Sreskog komiteta SKOJ-a, obično borci.Iako je pretrpeo velike gubitke u borbi na Popinskoj reci, Vrnjačko – Trstenički odred je nastavio da se bori protiv nemaca oko Kraljeva: kod Metikoša, Dragosinjaca, Ribnice, Vraneša, kod Vrbe. Danas su na spomen obeležje na Popini delegacije Opštine Vrnjačka Banja i SUBNOR-a položile vence.
Inače danas se obeležava I dan osnovne škole u Vrnjačkoj Banji.