Centar za demokratiju – sastanak u Hotelu Aleksadandar

slika sastanak hotel aleksandarRestoran Hotela “Vila Aleksandar” u Vrnjačkoj Banji bio je mesto održavanja sastanka koji je organizovao Centar za demokratiju. Tema sastanka bila je “Dostojanstven rad u Vrnjačkoj Banji”. Naime, Fondacija Centar za demokratiju jedan je od partnera na projektu rad za svakoga. U okviru pomenutog projekta održava se niz sastanaka pod nazivom “Podrška dostojanstvenom radu”. Cilj svakog sastanka je da se okupe najznačajniji akteri koji se bave problematikom rada na crno, zlostavljanja na radu, diskriminacije na poslu prilikom zapošljavanja . Jedan od ciljeva ovih sastanaka jeste i uključivanje i motivacija nevladinih organizacija u promociji i zaštiti socijalnih i ekonomskih prava koja su nedovoljno zastupljena u programima I aktivnostima velikog dela organizacija civilnog društva. Uslužni sector ima veoma važnu ulogu u društveno-ekonomskom razvoju Vrnjačke Banje a to je jedna od oblasti u kojima se veoma često krše prava radnika. Na sastanku je bilo reči o položaju radnika u Vrnjačkoj Banji, problemima ali i dobroj praksi.