15 hiljada gostiju u junu mesecu u Vrnjačkoj Banji

gosti u v banji

Tokom juna meseca, prema zvaničnim podacima nadležnih, Vrnjačku Banju je posetilo 15.706 turista. Od toga oko 13 hiljada je domaćih i oko 2.500 inostranih. Ovaj broj gostiju ostvario je preko 50 hiljada noćenja . Kada se poredi jun mesec ove sa junom prošle godine, evidentirano je manje domaćih gostiju za 10,73% i stranih za 14%. Izraženo u procentima, broj noćenja je opao za 26%.
Stepen iskorišćenosti kapaciteta u junu mesecu iznosio je 34,34% a prosečna dužina boravka iznosila je 3,32 dana domaćih i 3,83 dana stranih turista.
Najviši stepen iskorišćenosti beleži hotel „Breza“ sa 1371 posetiocem ostvarivši 3.890 noćenja.