Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji

životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji

Sala SO Vrnjačka Banja bila je mesto održavanja okruglog stola na temu životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji na lokalnom nivou. Organizatori okruglog stola, Evropski omladinski centar u saradnji sa Kancelarijom za mlade Vrnjačka Banja potrudili su se da tokom okruglog stola zajednički budu mapirani problemi lokalne zajednice a vezani za životnu sredinu za konkretne predloge načina uključivanje omladine u njihovo rešavanje.
Cilj je bio upoznavanje sa omladinskim aktivizmom.
Okruglom stolu prisustvovali su direktori javnih preduzeća, predstavnici nevladinog sektora, udruženja gradjana kao i firme Eko net i organizacija Treehause.