Udruženje osoba sa invaliditetom „Sunce – Vrnjačka Banja“

Osnovano Udruežnje osoba sa invaliditetom u Vrnjačkoj Banji

Početkom ove godine u Vrnjačkoj Banji počelo je sa radom Udruženje osoba sa invaliditetom „Sunce – Vrnjačka Banja“. Cilj mladih ljudi okupljenih u ovom udruženju je da se uključe u svakodnevni život i aktivnosti a ne da budu pasivni posmatrači života, da se njihov glas čuje daleko i da bude jednak sa svim ostalim ljudima. Takodje žele da unaprede položaj osoba sa hendikepom i da upoznaju sve ostale ljude sa problemima sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju.