U utorak sednica SO Vrnjačka Banja

slika sednica SO vrnjacka banja

U utorak 17. Septembra biće održana sednica SO Vrnjačka Banja. Na dnevnom redu naći će se 20 tačaka o kojma će odbornici lokalnog parlamenta diskutovati. Na dnevnom redu je izveštaj o ostvarenju budžeta opštine za naredni period, zatim predlog pšromene generalnog plana. Ono o čemu se pretpostavlja da će odbornici najviše diskutovati jeste situacija u JP“Beli Izvor“ i JP“Borjak“. Naime suituacija u ovim prduzećima je trenutno loša ali za sada je rešena do početka naredne godine do kada važi grejs period za plaćanje prve rate duga koji ovo preduzeće ima prema Poreskoj Upravi Republike Srbije.