Turistički promet Vrnjačke Banje za februar 2013. godine

turisticki promet za vrnjacku banju

Izveštaj o turističkom prometu za FEBRUAR mesec 2013. god. sačinjen je na osnovu TU – 11 obrazaca, i na osnovu dostavljenih podataka turističkih subjekata koji se bave pruža­njem usluga smeštaja turistima, koji pokazuju broj evidentiranih posetilaca i broj ostvarenih noćenja, i to:

  •  Broj posetilaca: ukupno je evidentirano 3242 posetilaca, od čega 2981 domaćih i 261 stranih
  •  Broj noćenja: ostvaren je ukupan broj noćenja od 12873 od čega 12005 domaćih i 868 stranih turista

U FEBRUARU 2013. god. u odnosu na FEBRUAR 2012.god. evidentirano je 69,47 % više domaćih i 91,91 % više stranih turista, kao i 56,81 % više noćenja domaćih i 56,12 % više noćenja stranih turista.

Stepen iskorišćenosti kapaciteta u FEBRUARU mesecu 2013.god. je 10,46 %.

Prosečna dužina boravka je 4,02 dana domaćih i 4,01 dana stranih turista.

Stepen korišćenja kapaciteta u FEBRUARU 2013.god. u odnosu na mesec FEBRUAR 2012.god. povećan je za 4,88 procentnih poena, odnosno sa 5,58 % na 10,46 %.