Suzbijanje pasa lutalica na teritoriji opštine Vrnjačka Banja

psi lutalica na teristoriji vrnjacke banje
Svesni toga kakav problem psi lutalice predstavljaju za građane, kao i činjenice da se njihov broj stalno povećava, ali i da je sve više nesavesnih građana koji pse truju supstancama opasnim i za ljude, opština Vrnjačka Banja preduzela je inicijativu na izradi Akcionog plana suzbijanja pasa lutalica u Vrnjačkoj Banji. Podsetimo, u 2006. godini, na teritoriji opštine Vrnjačka Banja intezivno su sprovođene akcije hvatanja i humanog uklanjanja pasa lutalica. JP Beli izvor, od strane opštine Vrnjačka Banja, ugovorom su povereni poslovi hvatanja i humanog uništavanja pasa i mačaka lutalica. S obzirom da JP Beli izvor ne ispunjava sve zakonske uslove u pogledu odgovarajuće organizacije higijeničarske službe na humanom hvatanju pasa i mačaka lutalica, za obavljanje ovih poslova angažovalo je JKP Higijena – RJ ZOO Higijena iz Pančeva i JKP Čistoća – RJ Higijena iz Kragujevca. Od početka godine izvršeno je četiri akcije koje su trajale po dva dana, a čiji je rezultat 76 uhvaćenih pasa koji su transportovani i zbrinjeni u pančevačkom prihvatilištu. Novi Akcioni plan podrazumeva utvrđivanje lokacije za izgradnju centralnog prihvatilišta za pse lutalice, njihovo humano hvatanje, dolazak po nepoželjne životinje na kućnu adresu, brigu o životinjama i njihovu humanu i bezbolnu eutanaziju. Akcioni plan predviđa i kodiranje svih pasa, kako pasa lutalica, tako i pasa poznatih vlasnika, kao i kastraciju pasa i mačaka, od kojih će jedan broj nakon tretmana i posmatranja biti vraćen vlasnicima, dok će neke od njih dobiti nove vlasnike. U cilju efikasnog postupanja, Zaključkom Opštinskog veća broj 9-382/07 od 08.06.2007. godine naloženo je JP Beli izvor i Odeljenju za zaštitu životne sredine i društveno ekonomski razvoj da pristupe izradi projekta i iznalaženju odgovarajuće lokacije za izgradnju azila za pse lutalice. Prema proceni profesora Veterinarskog fakulteta u Beogradu, na teritoriji naše Opštine registrovano je do sada 20 pasa lutalica. Ovaj broj se, nažalost, iz dana u dan uvećava nebrigom vlasnika pasa koji puštaju svoje kućne ljubimce na ulicu, ostavljajući tako Opštini rešavanje problema daljeg zbrinjavanja njihovih ljubimaca. Iz tog razloga, ovom prilikom, apelujemo na sve građane da se adekvatno staraju o svojim kućnim ljubimcima i tako doprinesu smanjenju broja pasa lutalica koji predstavljaju opasnost po građane, ali i veliki higijenski i zdravstveni problem naše sredine. Do konačne izrade Akcionog plana, a u zavisnosti od brojnosti pasa lutalica na terenu, sprovodiće se akcije koje će se realizovati po nalogu Komunalne inspekcije opštine Vrnjačka Banja.