Počinje Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba

olimpijada penzionera

Šesta olipijada penzionera sutra počinje u Vrnjačkoj Banji. Učesnici Olimpijаde su mаhom ljudi stаriji od 60 godinа. Tаkmičenjа su ekipnа, izuzev ribolovа koji je pojedinаčnа disciplinа. To9ko olimpijade u sportskom delu programa učestvuju i  takmiče se svi oni koji su zdravstveno sposobni za učešće.
Učesnici olimpijade takmičićše se u sledećim disciplinama: štafeta, koj apredstavlja brzo hodanje a ne trčanje, šah, streljaštvo, pšikado, ribolov, fudbal, košarka. Pored takmičenja i sportskog dela prograa prilika je ovo za druženje i zabavu i naravno lepe utiske koje će poneti iz Vrnjačke Banje.
Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba koja u osnovi nosi obeležje kulture umešnosti življenja u starosti, predstavlja novi odnos prema starosti i starenju, a time i promenu same uloge svih udruženja i organizacija starijih lica i penzionera.
Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba trajaće u Vrnjačkoj Banji do 4. Oktobra.