Opština dobila 2 miliona dinara

Opština dobila 2 miliona dinara

Odeljenje za lokalno ekonomski razvoj Opštine Vrnjačka Banja kandidovalo je, po javnom pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave RS, projekte investicionog održavanja domova kulture u Rudjincima i Podunavcima na osnovu čega su opštini Vrnjačka Banja dodeljenja bespovratna sredstva u iznosu od 2 miliona dinara za sufinansiranje ovih projekata.