Održana 9. sednica Skupštine opštine Vrnjačka Banja

vrnjacka-banja

Deveta redovna sednica Skupštine opštine Vrnjačka Banja počela je razmatranjem Odluke o završnom računu budžeta opštine Vrnjačka Banja za 2012.godinu koju su odbornici jednoglasno usvojili. U nastavku sednice, odbornici su razmatrali predlog Odbora za privredu i društvene delatnosti za dodelu priznanja za 2013. godinu povodom Dana opštine – 14. jula koji je, nakon kraće diskusije, povučen sa dnevnog reda. U nastavku sednice usvojene su odluke o sprovođenju javnih konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih delatnosti “Beli izvor“, Javnog preduzeća za gazdovanje zaštitnim šumama “Borjak“, JP Direkcije za planiranje i izgradnju i Javnog preduzeća za prevoz putnika i transport robe “Novi Autoprevoz“.

Skupština je usvojila i Odluku o osnivanju Fonda za unapređenje poljoprivrede i ruralni razvoj opštine Vrnjačka Banja, kao i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o opštem uređenju Vrnjačke Banje i održavanju javne čistoće parkova, zelenih i rekreacionih površina. Na dnevnom redu današnje sednice našlo se i autentično tumačenje tekstualnog dela Generalnog plana opštine Vrnjačka Banja 2005-2021. godine, kao i Informacija o pokrenutim postupcima za donošenje i izmene urbanističkih planova i donošenje odgovarajućeg akta.

Skupština opštine je dala saglasnost na Statut MZ Stanišinci i MZ Stanišinci, i usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o zajedničkim aktivnostima na korišćenju hidroenergetskog potencijala opštine Vrnjačka Banja.

Takođe su usvojene i Odluka o učešću opštine Vrnjačka Banja na konkursu programa EU EXCHANGE 4, kao i Odluka o usvajanju Sporazuma o izradi prethodne Studije opravdanosti o zajedničkom upravljanju otpadom u regionu gradova i opština. U daljem toku sednice razmatrane su i jednoglasno usvojene Odluka o drugoj dopuni Odluke o načinu finansiranja projekata u skladu sa Zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, kao i izmena srednjoročnog Programa održavanja, zaštite, razvoja i upravljanja opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama i izgradnja i rekonstrukcija javne rasvete u naselju na području opštine Vrnjačka Banja za 2013. godinu.

Кraj sednice bio je rezervisan ta izbor, imenovanja i odbornička pitanja i odgovore.