Javno nadmetanje za postavljanje tezgi

javno  nadmetanje u vrnjackoj banji
Javno nadmetanje po Oglasu o javnom nadmetanju za davanje u zakup površina javne namene radi postavljanja montažnih objekata i opreme i to za postavljanje tezge br.22. na lokaciji „Srbija“ za prodaju ručnih radova, umetničkih slika, suvenira, bižuterije, održaće se 13.11.2012.godine, u Velikoj sali SO, sa početkom u 12 časova.
Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se najdalje do 13.11.2012. godine do 11 sati, naslovljene na Služba za poslove Predsednika opštine i Opštiskog veća Opštinske uprave opštine Vrnjačka Banja – Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja.