Izveštaj o turističkom prometu za Oktobar 2013. godine

turisticki promet za vrnjacku banju

Izveštaj o turističkom prometu za oktobar mesec 2013.god. sačinjen je na osnovu TU – 11 obrazatsa, i na osnovu dostavljenih podataka turističkih subjekata koji se bave pruža­njem usluga smeštaja turistima, koji pokazuju broj evidentiranih posetilaca i broj ostvarenih noćenja, a zatim:

  •   Broj posetilaca: ukupno je evidentirano 11414 posetilaca, od čega 10228 domaćih i 1186 stranih
  •   Broj noćenja: ostvaren je ukupan broj noćenja od 50291od čega 46434 domaćihi 3857 stranih turista

U oktobru 2013. godina. u odnosu na oktobar 2012.god. Da zabeležen 0,92 %više domaćih i 18,25 % više stranih turista, kao i 24,89 % više noćenja domaćih i 32,27 %više noćenja stranih turista.

Stepen iskorišćenosti kapaciteta u oktobru mesecu 2013.godina. da 31,55 %.

Prosečna dužina boravka je 4,54datoa domaćih i 3,25dana stranih turista.

Stepen korišćenja kapaciteta u OКTOBRU 2013. godina. u odnosu na mesec SEPTEMBAR 2013.god. smanjen je za 9,55 Кamata-poena, odnosno sa 41,10 % na 31,55 %.