Izveštaj o turističkom prometu za Maj mesec 2013

vrnjacka-banja-izvestaj za maj mesec

Izveštaj o turističkom prometu za Maj mesec 2013.god. sačinjen je na osnovu TU – 11 obrazaca, i na osnovu dostavljenih podataka turističkih subjekata koji se bave pruža­njem usluga smeštaja turistima, koji pokazuju broj evidentiranih posetilaca i broj ostvarenih noćenja, a zatim

– Broj posetilaca: ukupno je evidentirano 20008 posetilaca, od čega 17457 domaćih i 2551 stranih

– Broj noćenja: ostvaren je ukupan broj noćenja od 61277od čega 54945 domaćihi 6332 stranih turista

U MAJU 2013.godina. u odnosu na Maj 2012.godina. Da zabeležen 23,48 %više domaćih i 26,04 % više stranih turista, kao i 12,17 % više noćenja domaćih i 61%više noćenja stranih turista.

Stepen iskorišćenosti kapaciteta u MAJU mesecu 2013.godina. da 40,98 %.

Prosečna dužina boravka je 3,15datoa domaćih i 2,48dana stranih turista.

Stepen korišćenja kapaciteta u MAJU 2013.godina. u odnosu na mesec MAJ 2012.god. povećan je za 2,78 Кamata-poena, odnosno sa 38,20 % na 40,98 %.