Izveštaj o turističkom prometu za jul 2013. godine

v.banja promet za jul mesec 2013

Izveštaj o turističkom prometu za jul mesec 2013. god. sačinjen je na osnovu TU – 11 obrazaca, i na osnovu dostavljenih podataka turističkih subjekata koji se bave pruža­njem usluga smeštaja turistima, koji pokazuju broj evidentiranih posetilaca i broj ostvarenih noćenja, a zatim:

– Broj posetilaca: ukupno je evidentirano 22237 posetilaca, od čega 18903 domaćih i 3334 stranih

– Broj noćenja: ostvaren je ukupan broj noćenja od 81613od čega 71626 domaćihi 9987 stranih turista

U julu 2013.godina. u odnosu na jul 2012.godina. Da zabeležen 12,00 % više domaćih i 21,15 % više stranih turista, kao i 10,13 % više noćenja domaćih i 14,44 %više noćenja stranih turista.

Stepen iskorišćenosti kapaciteta u julu mesecu 2013. godina. da 52,80 %.

Prosečna dužina boravka je 3,79 dana domaćih i 3 dana stranih turista.

Stepen korišćenja kapaciteta u Julu 2013. godina. Odnos između mesec jun 2013.god. povećan je za 8,45 Кamata-poena, odnosno sa 44,35 % na 52,80 %.