Izveštaj o turističkom prometu za decembar mesec 2013.god.

vrnjacka-banja

Izveštaj o turističkom prometu za decembar mesec 2013.god. sačinjen je na osnovu TU – 11 obrazaca, i na osnovu dostavljenih podataka turističkih subjekata koji se bave pruža­njem usluga smeštaja turistima, koji pokazuju broj evidentiranih posetilaca i broj ostvarenih noćenja, a zatim:

– Broj posetilaca: ukupno je evidentirano 9094 posetilaca, od čega 7502 domaćih i 1592 stranih

– Broj noćenja: ostvaren je ukupan broj noćenja od 32317od Cčega 28503 domaćihi 3814 stranih turista.

U decembru 2013.godina. u odnosu na decembar 2012.god. Da zabeležen 0,28 %više domaćih i 20,79 % više stranih turista, kao i 12,88 % više noćenja domaćih i 15,96 %više noćenja stranih turista.

Stepen iskorišćenosti kapaciteta u decembru mesecu 2013. godine je 21,74 %.

Prosečna dužina boravka je 3,8 dana domaćih i 2,4 dana stranih turista.

Stepen korišćenja kapaciteta u Ddecembru 2013. godina. u odnosu na mesec novembar 2013.god. povećan je za 1,46 Кamata-poena, odnosno sa 20,28 % na 21,74 %.

Posmatrano na godišnjem nivou za 2013. god., evidentiran je ukupan broj od 158.146 posetilaca i to 136.470 domaćih i 21.676 stranih. Ostvaren je ukupan broj noćenja od 599.411 od čega su 534.149 noćenja ostvarili domaći, a 65.262 strani turisti.

Uvidom u statističke podatke u 2012. godini, evidentiran je ukupan broj od 139.842 posetilaca (121.333 domaćih i 18.509 stranih) i 503.134 noćenja (453.764 domaćih i 49.370 stranih turista) i urađen je i uporedni pregled ukupnog broja posetilaca i noćenja u 2013. godini, u odnosu na 2012 godinu, iz kojih se može zaključiti da je posećenost u 2013. godini povećana za 13%, odnosno za 18.304 posetilaca, kao i da je broj noćenja povećan za 19 %, odnosno 96.277.