Dan škole „Bane Milenković“ Novo Selo

slika skola novo selo

Juče je prigodnom svečanošcu odnosno priredbom, koju su pripremili učenici i nastavnici, obeležen Dan škole „Bane Milenković“. Škola je počela sa radom davne 1895 godine a kako su godine prolazile tako je škola rasla i širila kako svoje kapacitete tako se povećavao i broj učenika ali i nastavnog osoblja. Danas škola broji 368 učenika smeštenih u 17 odeljenja a o njima vodi računa 32-je nastavnika i 10-oro vannastavnog osoblja. Svečanosti su prisustvovali nastavnici, učenici, predstavnici lokalne uprave kao i predstavnici privrednog, društvenog i kulturnog života Vrnjačke Banje. Priredba je održana u amfiteatru škole a najsupešniji učenici koji su ostvarili zapažene rezultate tokom prošle godine, dobili su nagrade.