Aktivnosti Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj

Aktivnosti Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj opštine Vrnjačka Banja konkurisalo je kod Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave sa devet projekata a za sredstva za realizaciju. Naime, pomenutpo ministarstvo je raspisalo Javni poziv za prijavu projekata koji će se realizovati u okviru Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja u ovoj 2013. godini. Program se sprovodi u cilju ravnomernijeg regionalnog razvoja i podizanja regionalne konkurentnosti kao i podsticanja privrednog razvoja. Odeljenje za LER opštine Vrnjačka Banja kandidovalo je devet infrastrukturnih projekata ukupne vrednosti 70 miliona dinara sa učešćem opštine od nula dinara. Odeljenje za LER je kandidovalo 9 infrastrukturnih projekata ukupne vrednosti 70.000.000,00 din. sa učešćem opštine od 0,00 din.