5992 gostiju u Vrnjačkoj Banji u novembru mesecu

5992 gostiju u Vrnjačkoj Banji u novembru mesecu

U novembru mesecu u Vrnjačkoj Banji boravilo je 5992 gostiju od čega 5323 domaćih i 669 inostranih. Oni su ostvarili 32332 noćenja od čega su domaći ostvarili 29340 a inostrani 2992.
Kada se porede novembar 2012. i novembar 2013, evidentirano je 17,43% više domaćih i 104,59% više stranih turista. Stepen iskorišćenosti kapaciteta u novembru mesecu iznosio je 20,28%. Prosečna dužina boravka.
Prosečna dužina boravka iznosila je 5,51 dana domaćih i 4,47 dana stranih turista.