3166 posetilaca u februaru u Vrnjačkoj Banji

slika gosti u banjji

U Vrnjačkoj Banji u februaru mesecu boravilo je 3166 posetilaca a od toga 2764 inostranih. Ostvareno je 10123 noćenja, od toga 8505 su napravili domaći a 1618 inostrani posetioci. Kada se poredi ovaj podatak sa istim periodom prošle godine, evidentirano je 7,28% manje domaćih i 54,02% više stranih turista. Stepen iskorišćenosti kapaciteta iznosio je u februaru mesecu 7,59%.
Prosečna dužina borvka iznosila je 3,08 domaćših i 4,02 dana stranih turista.